Điện trở Shunt

Điện trở Shunt 100A 75mV
75.000₫
Điện trở Shunt 50A 75mV
45.000₫
Điện trở Shunt 0.002R 2mR
Hết hàng
Điện trở Shunt 0.002R 2mR
Hết hàng
5.000₫
Điện trở Shunt 0.001R 1mR
5.000₫
Điện trở Shunt 0.01R 10mR
Hết hàng
Điện trở Shunt 0.01R 10mR
Hết hàng
4.000₫
Điện trở Shunt 0.005R 5mR
5.000₫