Module nguồn

Module AMS1117-3.3 LDO 800MA
7.000₫
Mạch sạc không dây WCT-1
60.000₫
Mạch 18650 battery shield V3
60.000₫
Module nguồn AMS1117 2.5V
9.000₫
Module nguồn AMS1117 1.8V
9.000₫
Module nguồn DC-DC LM317
14.000₫