Module nguồn

Mạch cân bằng pin chủ động 16S 1.2A
Hết hàng
Mạch cân bằng pin chủ động 8S 1.2A
Hết hàng
Mạch cân bằng pin chủ động 4S 1.2A
Hết hàng
Mạch cân bằng pin chủ động 3S 1.2A
Hết hàng
Module tăng áp 3.7V-12V DC lên 5V/8V/9V/12V
Hết hàng
Mạch giảm áp MP4560 đầu vào 8-55V 2A
Hết hàng
Mạch dimmer AC 220V 4000W
Hết hàng
48.000₫
Mạch sạc Acquy tự ngắt XY-L10A
Hết hàng
Module nguồn AC 220V sang DC 12V 300mA
Hết hàng
Module nguồn AC 220V sang DC 5V 700mA
Hết hàng
Module nguồn đa năng 60V 18A RIDEN RD6018
Hết hàng
Module nguồn đa năng 60V 18A RIDEN RD6018
Hết hàng
Mạch ổn áp Buck Boost DC-DC XL6009 3A 32V
Hết hàng