Module nguồn

Module nguồn AC-DC 220V-5V 5W
69.000₫
Mạch tăng áp DC-DC 250W
95.000₫
Module AMS1117-3.3 LDO 800MA
7.000₫
Mạch sạc không dây WCT-1
60.000₫