Điện trở 1/4w 1%

Điện trở 1K 1/4W 1% (gói 50 con)
Hết hàng