Interface & Network ICs

MAX485ESA
Hết hàng

MAX485ESA

14.000₫
MAX485ESA
Hết hàng
14.000₫

SP3232EEN-L/TR

12.000₫
SP3232EEN-L/TR
12.000₫
SN75ALS181NSR
Hết hàng

SN75ALS181NSR

19.000₫
SN75ALS181NSR
Hết hàng
19.000₫

MCP2515-I/SO

28.000₫
MCP2515-I/SO
28.000₫

MCP2515-I/P

34.000₫
MCP2515-I/P
34.000₫

MCP2551-I/P

20.000₫
MCP2551-I/P
20.000₫

MCP2551-I/SN

16.000₫
MCP2551-I/SN
16.000₫

TJA1040T

12.000₫
TJA1040T
12.000₫

PL-2303HXD

12.000₫
PL-2303HXD
12.000₫

SN751178N

19.000₫
SN751178N
19.000₫

MT8870DE

6.000₫
MT8870DE
6.000₫

MAX487ESA

2.000₫
MAX487ESA
2.000₫

MAX6675ISA

40.000₫
MAX6675ISA
40.000₫

TD62083AF

9.000₫
TD62083AF
9.000₫

SN75176BDR

6.000₫
SN75176BDR
6.000₫

PL-2303HX

10.000₫
PL-2303HX
10.000₫

FT232RL

65.000₫
FT232RL
65.000₫

FT245RL

72.000₫
FT245RL
72.000₫

ULN2003AD

2.000₫
ULN2003AD
2.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫
ULN2803AFWG
3.000₫

MAX485CSA

3.500₫
MAX485CSA
3.500₫

MAX232ESE

4.000₫
MAX232ESE
4.000₫

MAX3232ESE

3.500₫
MAX3232ESE
3.500₫
MAX485EPA
Hết hàng

MAX485EPA

4.000₫
MAX485EPA
Hết hàng
4.000₫