ULN2803AG

3.000₫

Còn hàng

Thông số kỹ thuật:

  • -   Điện áp VCC max: 50V
  • -   Điện áp đầu vào: <5V
  • -   Dòng điện chân C: 500mA
  • -   Tổng dòng điện chạy chân âm: - 2.5A
  • -   Dải nhiệt độ: - 65 ͦ C -- 150 ͦ C
  • -   Thời gian trễ mức áp thấp -> cao: 130ns
  • -   Thời gian trễ mức áp cao -> thấp: 20ns
  • -   Kiểu chân: SOP-18

Sản phẩm liên quan

OB2269CP

4.000₫

OB2269AP

5.000₫

A4950ELJTR-T

29.000₫

A4983SETTR-T

40.000₫

TM1640

7.000₫

MC33035DW

18.000₫

TM1650

3.500₫

L297

18.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PCF8574T

16.000₫

MBI5024GF

6.000₫

PCA9685PW

95.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

9.000₫

MBI5026GF

10.000₫

KA7500

3.000₫

IR2101S

22.000₫

IR2113STRPBF

55.000₫

IR2113PBF

14.000₫

TB6612FNG

120.000₫

IR2104S

16.000₫

MAX7219CWG

11.000₫

IR2153STRPBF

13.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110H

7.000₫

L9110S

4.000₫

ULN2004ADR

2.500₫

ULN2004AN

3.000₫

L298P

199.000₫

LM3914N

6.000₫

L6203

90.000₫

L298N

19.000₫

L293DD SOP20

10.000₫

L293D

6.000₫

SN74LS47N

10.000₫

IR2184S

30.000₫

ULN2803AFWG

15.000₫

ULN2803APG

5.000₫