L9110S

4.000₫

Còn hàng

L9110 Dual Channel Motor Driver Module

1, Dải điện áp hoạt động: 2.5V ~ 12V

2, Dòng điện Idd: 0~2uA

3, Dòng điện đầu vào: 200~500uA

4, Dòng điện mỗi kênh: 750~850mA

5, Dòng điện cực đại: 0.5~1.5A

6, Sơ đồ chân

    data sheet

Sản phẩm liên quan

L297

18.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PCF8574T

10.000₫

MBI5024GF

6.000₫

PCA9685PW

35.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

7.000₫

MBI5026GF

7.000₫

KA7500

3.000₫

IR2101S

16.000₫

IR2113STRPBF

12.000₫

IR2113PBF

14.000₫

TB6612FNG

24.000₫

IR2104S

6.000₫

MAX7219CWG

9.000₫

IR2153STRPBF

8.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110H

7.000₫

ULN2004ADR

2.500₫

ULN2004AN

3.000₫

L298P

79.000₫

LM3914N

6.000₫

L6203

40.000₫

L298N

19.000₫

L293DD SOP20

10.000₫

L293D

6.000₫

SN74LS47N

10.000₫

IR2184S

20.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫

ULN2803APG

3.000₫