LM3915N ( IC điều khiển đèn nháy theo nhạc )

8.000₫

Còn hàng

Hướng dẫn làm mạch đèn nháy theo nhạc

I. Chuẩn bị:
- 1 IC LM3915

- 1 điện trở 1,2k (1k cũng ok) 
- 1 biến trở 10k 
- 10 led tùy chọn 
Mỏ hàn, nhựa thông, thiếc... 
II. Cách làm. Sơ đồ nguyên lý:
[IMG]

Sản phẩm liên quan

L297

18.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PCF8574T

10.000₫

MBI5024GF

6.000₫

PCA9685PW

35.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

7.000₫

MBI5026GF

7.000₫

KA7500

3.000₫

IR2101S

16.000₫

IR2113STRPBF

12.000₫

IR2113PBF

14.000₫

TB6612FNG

24.000₫

IR2104S

6.000₫

MAX7219CWG

9.000₫

IR2153STRPBF

8.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110H

7.000₫

L9110S

4.000₫

ULN2004ADR

2.500₫

ULN2004AN

3.000₫

L298P

79.000₫

LM3914N

6.000₫

L6203

40.000₫

L298N

19.000₫

L293DD SOP20

10.000₫

L293D

6.000₫

SN74LS47N

10.000₫

IR2184S

20.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫

ULN2803APG

3.000₫