Sensors, Transducers

Cảm Biến Hall A3144E SOT23
Hết hàng
4.000₫

BS801B

6.000₫
BS801B
Hết hàng
6.000₫

HX711

12.000₫
HX711
Hết hàng
12.000₫
Cảm biến Hall OH137
Hết hàng
5.000₫

MPU-6050

229.000₫
MPU-6050
Hết hàng
229.000₫

TCS3200D

52.000₫
TCS3200D
Hết hàng
52.000₫

ACS712ELCTR-20A

42.000₫
ACS712ELCTR-20A
Hết hàng
42.000₫
ACS712ELCTR-05B-T
Hết hàng
35.000₫

HR202L

8.000₫
HR202L
Hết hàng
8.000₫

BISS0001 SOP16

2.000₫
BISS0001 SOP16
Hết hàng
2.000₫

BISS0001 DIP16

3.000₫
BISS0001 DIP16
Hết hàng
3.000₫
Cảm biến chuyển động D203B
Hết hàng

A1302KUA-T

15.000₫
A1302KUA-T
Hết hàng
15.000₫

TSOP1738

18.000₫
TSOP1738
Hết hàng
18.000₫

ACS712ELCTR-30A

39.000₫
ACS712ELCTR-30A
Hết hàng
39.000₫

TTP223

3.500₫
TTP223
Hết hàng
3.500₫

TTP224N-BSB

35.000₫
TTP224N-BSB
Hết hàng
35.000₫
Cảm Biến Hall A3144 ( Cảm biến từ )
Hết hàng

DS18B20

22.000₫
DS18B20
Hết hàng
22.000₫
LM35DZ/NOPB (loại 2)
Hết hàng
7.000₫