Relay

PCB hàn relay OMRON G2R-2
Hết hàng
4.000₫
Relay 12V5A HF46F-G 12-HS1
Hết hàng
11.000₫
Relay 24V5A HF46F-G 24-HS1
Hết hàng
11.000₫
Relay 5V5A HF46F-G 5-HS1
Hết hàng
11.000₫
Relay ALDP124W 24V 5A/250V 4 chân
Hết hàng
Relay EA2-12NU 12V 10 chân
Hết hàng
18.000₫
Relay EA2-5NU 5V 10 chân
Hết hàng
18.000₫
Relay G5NB-1A-E-12VDC 12V 5A 4 chân
Hết hàng
Relay G5NB-1A-E-24VDC 5V 5A 4 chân
Hết hàng
Relay G5NB-1A-E-5VDC 5V 5A 4 chân
Hết hàng
Relay G5V-2-12VDC 8 chân
Hết hàng
20.000₫
Relay G5V-2-24VDC 8 chân
Hết hàng
20.000₫
Relay G5V-2-5VDC 8 chân
Hết hàng
20.000₫
Relay G6B-1114P-US 12VDC 4 chân
Hết hàng
Relay G6B-1114P-US 24VDC 4 chân
Hết hàng
Relay G6B-1114P-US 5VDC 4 chân
Hết hàng
59.000₫
Relay HF32F-G-005-HS
Hết hàng
10.000₫
Relay HF32F-G-012-HS
Hết hàng
10.000₫
Relay HF32F-G-024-HS
Hết hàng
10.000₫
Relay HF49FD-005-1H11 5V5A
Hết hàng
19.000₫
Relay HF49FD-012-1H11 12V5A
Hết hàng
19.000₫
Relay HF49FD-024-1H11 24V5A
Hết hàng
19.000₫
Relay HK19F-DC12V-SHG
Hết hàng
10.000₫
Relay HK19F-DC24V-SHG
Hết hàng
10.000₫