Dòng điện & Điện thế & Sinh Học

Cảm biến voltage sensor
25.000₫
Công tắc từ GPS-14A
8.000₫
Nam châm 10x3MM
2.000₫
Cảm biến Hall OH137
5.000₫

A1302KUA-T

15.000₫
A1302KUA-T
15.000₫
Nam châm 8x5MM
1.500₫
Nam châm 10x2MM
2.000₫
Cảm biến dòng ACS712 30A
42.000₫
Cảm biến dòng AC SCT-013-000 YHDC 30A
Hết hàng
Cảm biến từ MC-38
9.000₫
Cảm Biến Dòng ACS712 20A
42.000₫
Cảm Biến Dòng ACS712 5A
40.000₫