Dòng điện & Điện thế & Sinh Học

Module đo dòng AC DC 2A WCS2702
Hết hàng
250.000₫
Cảm Biến Hall A3144E SOT23
Hết hàng
4.000₫
Cảm biến dòng CJMCU-226 INA226 I2C
Hết hàng
Nam châm 30x20x5MM
Hết hàng
35.000₫
Nam châm 20x10x2MM
Hết hàng
8.000₫
Nam châm 5x2MM
Hết hàng
1.500₫
Nam châm 3x2MM
Hết hàng
1.000₫
Cảm biến dòng điện AC DC WCS1800 35A
Hết hàng
Cảm biến đo dòng AC 5A ZMCT103
Hết hàng
Cảm biến voltage sensor
Hết hàng
10.000₫
Cảm biến dòng ACS758LCB-100B-PFF-T 100A
Hết hàng
Công tắc từ GPS-14A
Hết hàng
9.000₫
Cảm biến đo độ đục của nước
Hết hàng
Công tắc từ MKA14103 2X14MM
Hết hàng
Cảm biến dòng MCU-219 INA219 I2C
Hết hàng
Nam châm 10x3MM
Hết hàng
2.000₫
Cảm biến dòng điện 20A/20mA
Hết hàng
Cảm biến dòng ZMCT103C 5A/5mA
Hết hàng
Cảm biến Hall OH137
Hết hàng
5.000₫