Dòng điện & Điện thế & Sinh Học

Module đo dòng AC DC 2A WCS2702
250.000₫
Cảm Biến Hall A3144E SOT23
4.000₫
Nam châm 30x20x5MM
35.000₫
Nam châm 20x10x2MM
8.000₫
Nam châm 5x2MM
1.500₫
Nam châm 3x2MM
1.000₫
Cảm biến voltage sensor
10.000₫
Công tắc từ GPS-14A
9.000₫
Nam châm 10x3MM
2.000₫
Cảm biến Hall OH137
5.000₫