Dòng điện & Điện thế & Sinh Học

Nam châm 30x20x5MM
35.000₫
Nam châm 20x10x2MM
8.000₫
Nam châm 5x2MM
1.500₫
Nam châm 3x2MM
1.000₫
Cảm biến voltage sensor
25.000₫
Công tắc từ GPS-14A
Hết hàng
Công tắc từ GPS-14A
Hết hàng
8.000₫
Cảm biến đo độ đục của nước
Hết hàng
Cảm biến đo độ đục của nước
Hết hàng
Cảm biến dòng MCU-219 INA219 I2C
Hết hàng
Cảm biến dòng MCU-219 INA219 I2C
Hết hàng
Nam châm 10x3MM
2.500₫
Cảm biến Hall OH137
5.000₫

A1302KUA-T

15.000₫
A1302KUA-T
15.000₫
Nam châm 8x5MM
Hết hàng
Nam châm 8x5MM
3.000₫
Nam châm 10x2MM
2.500₫
Cảm biến dòng ACS712 30A
42.000₫