Kít phát triển

Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Arduino ATTINY85 USB Digispark
40.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
170.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
43.000₫
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
225.000₫
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫
Kit STM32F407VET6 ARM Cortex-M4
230.000₫
Kít PIC16F877A
Hết hàng

Kít PIC16F877A

270.000₫
Kít PIC16F877A
Hết hàng
270.000₫
Module STM8S003F3P6
20.000₫
Module STM32F030F4P6
45.000₫
-1%

KIT STM32F103C8T6 BOARD MINI

Giá khuyến mại 79.000₫

Giá cũ: 80.000₫

KIT STM32F103C8T6 BOARD MINI

Giá cũ: 80.000₫

Giá khuyến mại 79.000₫

Module STM8S103F3P6
20.000₫