Kít phát triển

Kit phát triển 8051 STC15W204S
Hết hàng
Kit phát triển 8051 STC15W408AS
Hết hàng
Module mở rộng cho Arduino Uno, Mega 2560
Hết hàng
Module mở rộng giao tiếp I2C PCA9548A
Hết hàng
Đế ra chân module NRF24L01
Hết hàng
9.000₫
Module mở rộng chân PCF8574T giao tiếp I2C
Hết hàng
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Arduino ATTINY85 USB Digispark
Hết hàng
80.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
Hết hàng
99.000₫
Kit phát triển STM32F051C8T6 ARM Cortex-M0
Hết hàng
Kit phát triển N76E003AT20
Hết hàng
42.000₫
Đế nạp vi điều khiển PIC ICD2 KIT2 KIT3
Hết hàng
Kit phát triển Goouuu mini Air200 GSM GPRS
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Board mở rộng Xbee Zigbee
Hết hàng
50.000₫
Mạch mở rộng GPIO Raspberry Pi 40P
Hết hàng
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
Hết hàng
490.000₫
Board mở rộng A4988-DVR8825
Hết hàng
23.000₫