Jack cắm

Hộp pin 9V ra dây DC
10.000₫
Jack Audio 3.5MM PJ-327F 5P
2.000₫
Jack BNC 50KY Q9 female
6.000₫
Jack DC003A 3.5X1.3MM
900₫
Đế pin 18650 SMT 2 cell
25.000₫
Đế pin 18650 SMT 1 cell
15.000₫
Dây jack nối 6Pin XH2.54mm
11.000₫
Dây jack nối 5Pin XH2.54mm
9.000₫
Dây jack nối 4Pin XH2.54mm
7.000₫
Dây jack nối 3Pin XH2.54mm
5.000₫
Dây jack nối 2Pin XH2.54mm
4.000₫
Jack DC025M DC-025 5.5*2.1MM
2.500₫
Jack audio PJ-317 3.5MM
1.500₫