Âm thanh & Ánh sáng & Màu sắc

TCS34725 RGB Color Sensor
100.000₫
Cảm biến tia UV UVM-30A
220.000₫

TCS3200D

52.000₫
TCS3200D
52.000₫
Arduino MP3 shield VS1053
200.000₫
Cảm biến tia UV ML8511
138.000₫
Cảm biến màu TCS3200D
170.000₫
Quang trở 5MM GL5528
1.000₫
Quang trở 4MM MG45
1.000₫
Đầu lazer 5V 6MM
11.000₫