Diode DIP

Diode TVS P6KE15A 600W 15V DIP
Hết hàng
Diode TVS P6KE440A 600W 440V DIP
Hết hàng
Diode Schottky MBR30200PT 30A 200V TO-247
Hết hàng
Diode Schottky MBR30100PT 30A 100V TO-247
Hết hàng
Diode Schottky MBR30100CT 30A 100V TO-220
Hết hàng
Diode Schottky 40CPQ100 40A 100V TO247-3
Hết hàng
Diode UF4004 1A400V
Hết hàng
400₫
Diode 1N5817 IN5817 DO-41 1A 20V
Hết hàng
Diode UF4007 1A1000V
Hết hàng
400₫
Diode HER208 2A 1000V
Hết hàng
400₫
Diode chỉnh lưu RL207 2A 1000V DO-41
Hết hàng
Diode cầu GBU3510 35A 1000V
Hết hàng
12.000₫
Diode cầu GBJ3510 35A 1000V
Hết hàng
11.000₫
Diode cầu GBJ2510 25A 1000V
Hết hàng
7.000₫
Diode cầu GBJ1510 15A 1000V
Hết hàng
6.000₫
Diode cầu GBJ1508 15A 800V
Hết hàng
6.000₫
Diode schottky SR5100 5A 100V DO-201AD
Hết hàng
Diode cầu KBP310 3A 1000V
Hết hàng
2.000₫
Diode FR607 6A 1000V
Hết hàng
2.000₫
Diode xung HER308 3A 1000V
Hết hàng
1.000₫
Diode xung FR157 1.5A 1000V
Hết hàng
300₫
Diode chỉnh lưu 20A10 20A 1000V
Hết hàng