Diode DIP

Diode cầu KBU610 6A 1000V
Hết hàng
6.000₫
Diode DB107 1A/1000V DIP4
Hết hàng
900₫
Diode cầu KBPC610 6A/1000V
Hết hàng
4.000₫
Diode 1N5824 IN5824 5A 40V
Hết hàng
1.500₫
Diode MUR460RLG DO-201 4A 600V
Hết hàng
1.200₫
Diode cầu KBL608 6A 800V
Hết hàng
3.000₫
Diode cầu GBU808 8A 800V
Hết hàng
3.000₫
Diode cầu KBU1010 10A
Hết hàng
5.500₫
Diode cầu RS507 5A
Hết hàng
4.000₫
Diode cầu KBPC3510 35A 1000V
Hết hàng
10.000₫
Diode Schottky MBR10100CT 10A 100V TO220
Hết hàng
Diode MBR20100CT 20A 100V
Hết hàng
6.000₫
Diode 1N4004 1A 400V
Hết hàng
200₫
Diode chỉnh lưu FR107 1A 1000V
Hết hàng
Diode chỉnh lưu FR307 3A 1000V
Hết hàng
Diode chỉnh lưu 1N5399 1.5A 1000V
Hết hàng
Diode chỉnh lưu HER508 5A 1000V
Hết hàng
Diode chỉnh lưu SR540 5A 40V
Hết hàng
Diode 1N4937 1A 600V DO-41
Hết hàng
300₫
Diode schottky 1N5819 1A 40V
Hết hàng
Diode schottky SR360 3A 60V DO-27
Hết hàng
Diode Schottky 1N5822 3A 40V DO-41
Hết hàng
Diode Cầu 2A - 2W10
Hết hàng
2.000₫
Diode cầu 50A KBPC5010 50A 1000V
Hết hàng