Diode cầu KBU610 6A 1000V

6.000₫

Còn hàng

Diode cầu KBU610 6A 1000V

KBU6006 THRU KBU610

Sản phẩm liên quan

GBU808

4.000₫

1N4937

300₫

IN5819

300₫

SR360

1.500₫

IN5822

1.000₫

KBP206

2.000₫

KBP307

2.000₫

1N4148 DIP

150₫

10A10

2.000₫

6A10

1.800₫

1N5408

700₫

1N4001 DIP

200₫

1N4007 DIP

200₫