Diode cầu KBU610 6A 1000V

6.000₫

Còn hàng

Diode cầu KBU610 6A 1000V

KBU6006 THRU KBU610

Sản phẩm liên quan