RJ45

Đầu bấm mạng RJ45 8P8C
1.500₫
RJ45 CONG 90 ĐỘ
3.000₫
RJ45 CONG 180 ĐỘ
4.000₫

RJ45 HR911105A

12.000₫
RJ45 HR911105A
12.000₫