Tụ cao áp & Siêu tụ & Tụ quạt

EECS0HD224H 5.5V0.22F
15.000₫
Tụ Cao Áp HV 104 1K ( 100NF/1000V)
Hết hàng