EECS0HD224H 5.5V0.22F

15.000₫

Còn hàng

EECS0HD224H 5.5V0.22F 

PANASONIC                           
electrolytic
220mF
5.5V DC
10mm

Sản phẩm liên quan