Dò line & Encoder

Động cơ GA25 có encoder 1 kênh 64RPM
Hết hàng
Động cơ GA25 có encoder 1 kênh 64RPM
Hết hàng
Cảm biến dò line QTR-5RC
165.000₫
Cảm biến dò line TCRT5000
10.000₫
Đĩa encoder 20 xung
900₫
Động cơ GA12-N20 có encoder
160.000₫
Cảm biến dò line
10.000₫
Module encoder motor
8.000₫
Encoder module KY-040
12.000₫