Dò line & Encoder

Cảm biến dò line QTR-5RC
120.000₫
E6B2-CWZ6C 1000P/R ABZ encoder 1000 xung omron
Hết hàng
E6B2-CWZ6C 1000P/R ABZ encoder 1000 xung omron
Hết hàng
Cảm biến dò line TCRT5000
10.000₫
Đĩa encoder 20 xung
900₫
Động cơ GA12-N20 có encoder
160.000₫
Cảm biến dò line
10.000₫
Module encoder motor
8.000₫
Encoder module KY-040
12.000₫