Dò line & Encoder

Cảm biến dò line KY-033 TCRT5000
Hết hàng
Động cơ motor 130 có encoder 2 kênh AB
Hết hàng
Công tắc vô cấp rotary encoder EC11-20MM
Hết hàng
Công tắc vô cấp rotary encoder EC11-15MM
Hết hàng
Cảm biến dò line QTR-5RC
Hết hàng
125.000₫
E6B2-CWZ6C 1000P/R ABZ encoder 1000 xung omron
Hết hàng
Module cảm biến tốc độ encoder V2
Hết hàng
Cảm biến dò line thanh 5 led
Hết hàng
Cảm biến dò line hồng ngoại TCRT5000
Hết hàng
Cảm biến dò line TCRT5000
Hết hàng
10.000₫
Đĩa encoder 20 xung
Hết hàng
900₫
Động cơ GA25 có encoder 220RPM
Hết hàng
Động cơ GA12-N20 có encoder
Hết hàng
160.000₫
Cảm biến dò line
Hết hàng
10.000₫
Module encoder motor
Hết hàng
Module encoder motor
Hết hàng
8.000₫
Encoder module KY-040
Hết hàng
12.000₫