Điện trở SMD 1206

Điện trở 120R 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng