Cảm biến hồng ngoại

Remote hồng ngoại 21 phím
9.000₫
Remote hồng ngoại 17 phím
7.000₫
Cảm biến dò line QTR-5RC
125.000₫

TSOP1738

18.000₫
TSOP1738
18.000₫
Led thu hồng ngoại 3MM
500₫