Cảm biến hồng ngoại

Cảm biến dò line QTR-5RC
125.000₫

TSOP1738

18.000₫
TSOP1738
18.000₫
Led thu hồng ngoại 3MM
900₫

TSAL6200

3.000₫
TSAL6200
3.000₫
Cảm biến dò line TCRT5000
10.000₫
Led phát IR333C-A
1.000₫
Led thu PT334-6B
1.000₫
Cảm biến dò line
10.000₫