Cảm biến hồng ngoại

Remote hồng ngoại 21 phím
9.000₫
Remote hồng ngoại 17 phím
9.000₫
Cảm biến vật cản hồng ngoại E3F-DS100C4
Hết hàng
Cảm biến dò line QTR-5RC
135.000₫

TSOP1738

18.000₫
TSOP1738
18.000₫
Led thu hồng ngoại 3MM
500₫

TSAL6200

3.000₫
TSAL6200
3.000₫