Cảm biến hồng ngoại

Cảm biến hồng ngoại IR XK-GK-4010A
Hết hàng
Cảm biến khoảng cách hồng ngoại GP2Y0E03
Hết hàng
Cảm biến vật cản hồng ngoại E3F-DS100C1
Hết hàng
Remote hồng ngoại 21 phím
Hết hàng
9.000₫
Remote hồng ngoại 17 phím
Hết hàng
7.000₫
Cảm biến hồng ngoại IRM3638T 38Khz
Hết hàng
Cảm biến vật cản hồng ngoại E3F-DS100C4
Hết hàng
Mạch thu phát giải mã hồng ngoại NEC
Hết hàng
Cảm biến hồng ngoại phản xạ RPR220
Hết hàng
Cảm biến dò line QTR-5RC
Hết hàng
125.000₫

TSOP1738

18.000₫
TSOP1738
Hết hàng
18.000₫
Led phát hồng ngoại 3MM
Hết hàng
Led thu hồng ngoại 3MM
Hết hàng
500₫
Mắt thu hồng ngoại HS0038B
Hết hàng

TSAL6200

3.000₫
TSAL6200
Hết hàng
3.000₫