Led 7 đoạn

Led 7 đoạn 1 số 0.36inch anode chung
Hết hàng