Led 7 đoạn 1 số 0.36inch cathode chung

2.500₫

Còn hàng

Đặc điểm kỹ thuật led :

  • Màu đỏ
  • CA chung (cathode): âm chung
  • 1 Dot
  • 10 chân
  • Điện áp rơi trên LED là 2.2V
  • Dòng tối đa chạy qua mỗi LED là 25mA
  • Dòng chạy bình thường: 10mA. Nếu nguồn 5V thì mỗi Led phải nối với 1 điện trở 220R (dòng chạy qua mỗi led 13mA)