Led 7 đoạn 4 số 0.36inch cathode chung

6.000₫

Còn hàng

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Màu đỏ
  • K chung (K cathode) âm chung
  • 4 Dot
  • 12 chân
  • Điện áp rơi trên LED là 2.2V
  • Dòng tối đa chạy qua mỗi LED là 25mA
  • Dòng chạy bình thường: 10mA. Nếu nguồn 5V thì mỗi Led phải nối với 1 điện trở 220R (dòng chạy qua mỗi led 13mA)

3461AS-HS420361K-32