DC - DC

-44%

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 50.000₫

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo

Giá cũ: 50.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

-30%

Mạch giảm áp Buck DC-DC XL4015 5A

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 40.000₫

Mạch giảm áp Buck DC-DC XL4015 5A

Giá cũ: 40.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

-35%

Mạch tăng áp Boost DC-DC 150W

Giá khuyến mại 40.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Mạch tăng áp Boost DC-DC 150W

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

Nguồn cho TestBoard 5V 3.3V
28.000₫
Module nguồn AMS1117 3.3V
5.000₫