DC - DC

-22%

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo

Giá khuyến mại 39.000₫

Giá cũ: 50.000₫

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo

Giá cũ: 50.000₫

Giá khuyến mại 39.000₫

-35%
Mạch nguồn giảm áp DC XL4015 5A
Hết hàng

Mạch nguồn giảm áp DC XL4015 5A

Giá khuyến mại 26.000₫

Giá cũ: 40.000₫

Mạch nguồn giảm áp DC XL4015 5A
Hết hàng

Giá cũ: 40.000₫

Giá khuyến mại 26.000₫

-35%

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá khuyến mại 40.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

Module nguồn DC DC 5A XL4005
30.000₫
Nguồn cho TestBoard 5V 3.3V
30.000₫
Module nguồn AMS1117 3.3V
5.000₫
Mạch giảm áp DC LM2596 3A
15.000₫