DC - DC

-44%

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 50.000₫

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo

Giá cũ: 50.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

-30%

Mạch nguồn giảm áp DC XL4015 5A

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 40.000₫

Mạch nguồn giảm áp DC XL4015 5A

Giá cũ: 40.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

-35%

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá khuyến mại 40.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

Mạch nguồn giảm áp DC mini 3A
Hết hàng
Mạch nguồn giảm áp DC mini 3A
Hết hàng
Module nguồn DC DC 5A XL4005
25.000₫
Nguồn cho TestBoard 5V 3.3V
30.000₫
Module nguồn AMS1117 3.3V
5.000₫
Mạch giảm áp DC LM2596 3A
15.000₫