DC - DC

Mạch ổn áp Buck Boost DC-DC XL6009 3A 32V
Hết hàng
-44%

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 50.000₫

Mạch test pin, kiểm tra, đo pin LiPo
Hết hàng

Giá cũ: 50.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

-30%

Mạch giảm áp Buck DC-DC XL4015 5A

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 40.000₫

Mạch giảm áp Buck DC-DC XL4015 5A
Hết hàng

Giá cũ: 40.000₫

Giá khuyến mại 28.000₫

Mạch giảm áp Buck DC-DC 12A
Hết hàng
-35%

Mạch tăng áp Boost DC-DC 150W

Giá khuyến mại 40.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Mạch tăng áp Boost DC-DC 150W
Hết hàng

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

Mạch tăng áp Boost DC-DC XL6009
Hết hàng
Mạch giảm áp Buck DC-DC mini 3A MP1584EN
Hết hàng
Mạch tăng áp Boost DC-DC 0.9-5V sang 5V USB
Hết hàng
Mạch giảm áp Buck DC-DC 5A XL4005
Hết hàng
Nguồn cho TestBoard 5V 3.3V
Hết hàng
28.000₫
Module nguồn AMS1117 3.3V
Hết hàng
5.000₫
Mạch nguồn cho TestBoard 5V 3.3V
Hết hàng
Mạch tăng áp Boost DC-DC mini 2A HT016
Hết hàng
Mạch giảm áp Buck DC-DC LM2596 3A
Hết hàng