Loa & Còi & Mic

Buzzer 12V ra dây sẵn
6.000₫
Buzzer 3V ra dây sẵn
6.000₫
Buzzer 5V ra dây sẵn
6.000₫
Còi báo SFM-20B DC 3-24V
10.000₫

Loa gốm 35mm

3.500₫
Loa gốm 35mm
3.500₫

Loa gốm 27mm

3.000₫
Loa gốm 27mm
3.000₫

Loa gốm 20mm

2.500₫
Loa gốm 20mm
2.500₫

Loa gốm 15mm

2.000₫
Loa gốm 15mm
2.000₫

Loa gốm 12mm

1.500₫
Loa gốm 12mm
1.500₫

Loa 8Ohm 10W

39.000₫
Loa 8Ohm 10W
39.000₫

Loa 8Ohm 20W

85.000₫
Loa 8Ohm 20W
85.000₫
Buzzer 12095 5V
2.500₫
Buzzer 12V có dây
4.000₫
Loa 8 Ohm 5W hình chữ nhật
22.000₫
Buzzer 12085 42R
3.000₫
Buzzer 12085 16R
3.000₫
Buzzer 12065 5V
3.500₫
Buzzer MLT-8530 SMD
6.500₫
Buzzer 9032 SMD
6.500₫

Loa 4Ohm 2W

16.000₫
Loa 4Ohm 2W
16.000₫

Buzzer 12V

3.500₫
Buzzer 12V
3.500₫

Buzzer 3V

3.000₫
Buzzer 3V
3.000₫

Loa 4Ohm 10W

49.000₫
Loa 4Ohm 10W
49.000₫