Buzzer 12085 42R

3.000₫

Còn hàng

Buzzer 12085 42R

- Còi chíp 3-12VAC 42R 12085 12x8.5mm Buzzer

- Sử dụng điện áp AC 3-12V

- Kích thước: 12x8.5mm

Sản phẩm liên quan

Loa gốm 35mm

3.500₫

Loa gốm 27mm

3.000₫

Loa gốm 20mm

2.500₫

Loa gốm 15mm

2.000₫

Loa gốm 12mm

1.500₫

Loa 8Ohm 10W

39.000₫

Loa 8Ohm 20W

85.000₫

Loa 4Ohm 2W

16.000₫

Buzzer 12V

3.500₫

Buzzer 3V

3.000₫

Loa 4Ohm 10W

49.000₫

Loa 4Ohm 3W

18.000₫

Loa 4 Ohm 5W

30.000₫

Loa 8 Ohm 0.5W

9.000₫