Robot

-11%

Robot nhện tự lắp ráp

Giá khuyến mại 85.000₫

Giá cũ: 95.000₫

Robot nhện tự lắp ráp

Giá cũ: 95.000₫

Giá khuyến mại 85.000₫

Khung xe robot 2WD
110.000₫
Khung xe robot omni đa hướng
2.250.000₫
Bánh xe Omni kim loại 78MM
410.000₫
Bánh xe Omni kim loại 58MM
340.000₫
Cánh tay robot 6DOF
690.000₫
Khung xe robot kim loại A30
195.000₫
Mô hình xe năng lượng gió
140.000₫
Khung xe robot hàn linh kiện
70.000₫
-11%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá khuyến mại 155.000₫

Giá cũ: 175.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá cũ: 175.000₫

Giá khuyến mại 155.000₫

Gá RC servo MG996, MG995
18.000₫
Trụ nhựa đực cái 30mm
1.800₫
Trụ nhựa đực cái 25mm
1.600₫
Trụ nhựa đực cái 20mm
1.400₫
Trụ nhựa đực cái 15mm
1.100₫
Trụ Đồng Cái Cái 40MM
2.500₫
Trụ Đồng Cái Cái 35MM
2.200₫
Trụ Đồng Cái Cái 30MM
2.000₫
Trụ Đồng Cái Cái 20MM
1.400₫
Trụ Đồng Cái Cái 5MM
500₫