Robot

Khung xe 2 bánh tự cân bằng (Robot balance)
Hết hàng
Tấm khung xe 3 bánh 2WD
Hết hàng
32.000₫
Khung xe kim loại 4 bánh Mecanum
Hết hàng
Khung xe robot RC 4WD
Hết hàng
735.000₫
Khung xe tăng thông minh gầm tùy chỉnh
Hết hàng
Khung xe tăng thông minh gầm tùy chỉnh
Hết hàng
Bánh xe đa hướng omni nhựa 58mm
Hết hàng
-16%

Robot nhện tự lắp ráp

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 95.000₫

Robot nhện tự lắp ráp
Hết hàng

Giá cũ: 95.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

Khung xe robot 2WD
Hết hàng
99.000₫
Khung xe robot omni đa hướng
Hết hàng
2.250.000₫
Bánh xe Omni kim loại 78MM
Hết hàng
410.000₫
Bánh xe Omni kim loại 58MM
Hết hàng
340.000₫
Cánh tay robot 6DOF
Hết hàng
690.000₫
Khung xe robot kim loại A30
Hết hàng
165.000₫
Mô hình xe năng lượng gió
Hết hàng
140.000₫
Khung xe robot hàn linh kiện
Hết hàng
70.000₫
Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A
Hết hàng
Gá RC servo MG996, MG995
Hết hàng
17.000₫
Trụ nhựa đực cái 30mm
Hết hàng
1.300₫
Trụ nhựa đực cái 25mm
Hết hàng
1.200₫
Trụ nhựa đực cái 20mm
Hết hàng
1.000₫
Trụ nhựa đực cái 15mm
Hết hàng
Trụ nhựa đực cái 10mm
Hết hàng
Trụ nhựa đực cái 5mm
Hết hàng