Robot nhện tự lắp ráp

85.000₫

Còn hàng

Đồ chơi lắp ráp khoa học sáng tạo thông minh Spider Robot. Đồ chơi lắp ráp từ các chi tiết nhỏ mô phỏng hình con nhện. Với 2 kiểu lắp ráp khác nhau Robot nhện sẽ di chuyển nhanh hoặc chậm. Robot hoạt động được nhờ vào năng lượng pin gắn trên thân.