Trụ Đồng Cái Cái 25MM

1.800₫

Còn hàng

Trụ Đồng Cái Cái 25MM

+ Độ dài : 25mm
+ Loại: 2 đầu cái

Phù hợp với ốc M3 (3mm) rất phổ thông , sử dụng cho việc bắt vào bo mạch, tạo khoảng cách với mặt sàn hay chồng các PCB lên với nhau

Sản phẩm liên quan