Công tắc & Switch

Công tắc 3 chế độ KCD1-203
Hết hàng
Công tắc 3 chế độ KCD4-202 6 chân
Hết hàng
Công tắc chuột OMRON D2FC-F-7N(20M)
Hết hàng
Công tắc đèn pin KAN-28
Hết hàng
2.000₫
Công tắc đề PS-102
Hết hàng
12.000₫
Công tắc đề PS-202
Hết hàng
16.000₫
Công tắc đôi KCD3 250V15A
Hết hàng
8.000₫
Công tắc E-TEN1021
Hết hàng
8.500₫
Công tắc E-TEN1121
Hết hàng
11.000₫
Công tắc gạt 6 chân dán MSS22D18
Hết hàng
Công tắc gạt đôi E-TEN1221 15A 250V
Hết hàng
Công tắc gạt MSK-12C01-07 (1P2T)
Hết hàng
Công tắc gạt MSK-12C02
Hết hàng
1.000₫
Công tắc gạt MTS-103 3 trạng thái
Hết hàng
Công tắc gạt MTS-123
Hết hàng
9.000₫
Công tắc gạt MTS-223
Hết hàng
12.000₫
Công tắc gạt SS-12F44
Hết hàng
500₫
Công tắc gạt SS12D00
Hết hàng
500₫
Công tắc gạt SS12D03
Hết hàng
500₫
Công tắc gạt SS12D06 SS12D11
Hết hàng
Công tắc hành trình 1A-125 VAC
Hết hàng
Công tắc hành trình JL012-13.5 2A125V
Hết hàng