Công tắc & Switch

KE 1.27MM Dip Switch 10P
13.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 8P
9.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 6P
8.500₫
KE 1.27MM Dip Switch 5P
9.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 4P
7.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 3P
8.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 1P
8.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 2P
7.000₫
Nắp công tắc PS-22F02
400₫
Công tắc KCD1-101 RA
2.500₫
Công tắc SK22D02
1.000₫
Công tắc SK23D07
1.000₫
Công tắc gạt MSK-12C02
2.000₫

Switch 3P SMD

4.500₫
Switch 3P SMD
4.500₫