Công tắc & Switch

Công tắc E-TEN1021
9.000₫

Switch 8P SMD

8.000₫
Switch 8P SMD
8.000₫

Switch 6P SMD

6.500₫
Switch 6P SMD
6.500₫

Switch 5P SMD

6.000₫
Switch 5P SMD
6.000₫

Switch 4P SMD

4.500₫
Switch 4P SMD
4.500₫

Switch 2P SMD

4.000₫
Switch 2P SMD
4.000₫

Switch 1P SMD

6.000₫
Switch 1P SMD
6.000₫
Công tắc gạt SS12D03
1.000₫
Công tắc gạt SS12D00
1.000₫
Công tắc đôi KCD3 250V15A
8.000₫
Công tắc SS12F15 G6
1.000₫
Công tắc KCD4-201
5.000₫
Công tắc nguồn KCD3
4.000₫