Công tắc & Switch

Công tắc nguồn KCD3
4.000₫
Công tắc SK22D02
1.000₫
Công tắc SK23D07
1.000₫
Công tắc SS12F15 G6
1.000₫
Công tắc SS12F23
1.500₫
KE 1.27MM Dip Switch 10P
13.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 1P
8.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 2P
7.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 3P
8.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 4P
7.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 5P
9.000₫
KE 1.27MM Dip Switch 6P
8.500₫
KE 1.27MM Dip Switch 8P
9.000₫

MTS-102

4.000₫
MTS-102
4.000₫
Nắp công tắc PS-22F02
400₫

Switch 1P DIP

1.800₫
Switch 1P DIP
1.800₫

Switch 1P SMD

6.000₫
Switch 1P SMD
6.000₫

Switch 2P DIP

1.900₫
Switch 2P DIP
1.900₫