Khoan, Mũi khoan, Đầu kẹp, Mài

Bộ lưỡi mài đa năng 105 cái
Hết hàng
Combo bộ 6 lưỡi cưa 22-50mm
Hết hàng
Mũi phay PCB CNC 3MM
Hết hàng
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 2.4MM
Hết hàng
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 2MM
Hết hàng
28.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.8MM
Hết hàng
28.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.5MM
Hết hàng
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.2MM
Hết hàng
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 1MM
Hết hàng
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.8MM
Hết hàng
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.5MM
Hết hàng
29.000₫
Đầu mài sợi đồng đánh bóng 17MM
Hết hàng
Đầu mài sợi đồng đánh bóng 23MM
Hết hàng
Mũi khoan 2.9MM
Hết hàng
4.000₫
Mũi khoan 2.8MM
Hết hàng
4.000₫
Mũi khoan 2.7MM
Hết hàng
Mũi khoan 2.7MM
4.000₫
Mũi khoan 2.6MM
Hết hàng
Mũi khoan 2.6MM
4.000₫
Mũi khoan 2.3MM
Hết hàng
4.000₫
Mũi khoan 1.9MM
Hết hàng
3.500₫
Mũi khoan 1.8MM
Hết hàng
3.500₫
Mũi khoan 1.7MM
Hết hàng
3.500₫
Mũi khoan 1.6MM
Hết hàng
3.500₫
Mũi khoan 1.4MM
Hết hàng
3.000₫
Mũi khoan 1.3MM
Hết hàng
3.000₫