Khoan, Mũi khoan, Đầu kẹp, Mài

Mũi phay PCB CNC 3MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 2.4MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 2MM
28.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.8MM
28.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.5MM
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.2MM
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 1MM
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.8MM
25.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.5MM
29.000₫
Đầu mài sợi đồng đánh bóng 23MM
Hết hàng
Mũi khoan 2.9MM
4.000₫
Mũi khoan 2.8MM
4.000₫
Mũi khoan 2.7MM
Hết hàng
Mũi khoan 2.7MM
4.000₫
Mũi khoan 2.6MM
Hết hàng
Mũi khoan 2.6MM
4.000₫
Mũi khoan 2.3MM
4.000₫
Mũi khoan 1.9MM
3.500₫
Mũi khoan 1.8MM
3.500₫
Mũi khoan 1.7MM
3.500₫
Mũi khoan 1.6MM
3.500₫
Mũi khoan 1.4MM
3.000₫
Mũi khoan 1.3MM
3.000₫