Khoan, Mũi khoan, Đầu kẹp, Mài

Mũi khoan 1.3MM
3.000₫
Mũi khoan 1.1MM
3.000₫
Mũi khoan 0.9MM
2.500₫
Mũi khoan 0.6MM
2.500₫
Lưỡi răng cưa 60MM
50.000₫
Lưỡi răng cưa 50MM
45.000₫
Lưỡi răng cưa 44MM
38.000₫
Lưỡi răng cưa 35MM
33.000₫
Lưỡi răng cưa 25MM
25.000₫
Lưỡi răng cưa 22MM
Hết hàng
Lưỡi răng cưa 22MM
Hết hàng
22.000₫
Bộ mũi khoan CNC 0.3-1.2MM
69.000₫
Mũi khoan CNC 2.0mm
12.000₫
Mũi khoan CNC 1.5mm
12.000₫
Mũi khoan CNC 1.2mm
12.000₫
Mũi khoan CNC 0.8mm
10.000₫
Mũi khoan CNC 0.5mm
10.000₫
Lưỡi cưa
Hết hàng

Lưỡi cưa

40.000₫
Lưỡi cưa
Hết hàng
40.000₫
Đầu gắn lưỡi cưa trục 5mm
Hết hàng
Đầu gắn lưỡi cưa trục 5mm
Hết hàng