Khoan, Mũi khoan, Đầu kẹp, Mài

Đầu kẹp mũi khoan
Hết hàng
Đầu kẹp mũi khoan
Hết hàng
25.000₫
Bộ khoan tay mini
190.000₫
Máy khoan tay
Hết hàng

Máy khoan tay

75.000₫
Máy khoan tay
Hết hàng
75.000₫

Mũi khoan 3MM

4.000₫
Mũi khoan 3MM
4.000₫
Mũi khoan 2.5MM
4.000₫

Mũi khoan 2MM

4.000₫
Mũi khoan 2MM
4.000₫
Mũi khoan 1.2MM
3.500₫
Mũi khoan 1.5MM
3.500₫

Mũi khoan 1MM

3.000₫
Mũi khoan 1MM
3.000₫
Mũi khoan 0.8MM
2.500₫
Mũi khoan 0.7MM
2.500₫
Mũi khoan 0.5MM
2.500₫