Robot & Phụ kiện

Thanh trục 6MM dài 200mm
20.000₫
Thanh trục 6MM dài 100mm
10.000₫
Thanh trục 2MM dài 120mm
Hết hàng
Thanh trục 2MM dài 120mm
1.500₫
Thanh trục 2MM dài 130mm
Hết hàng
Thanh trục 2MM dài 130mm
Hết hàng
2.000₫
Thanh trục 2MM dài 140mm
2.500₫
Thanh trục 2MM dài 150mm
Hết hàng
Thanh trục 2MM dài 150mm
3.000₫
Bánh xe lốp cao su 42MM
12.000₫
Bánh xe nhựa 37MM
3.000₫
Bánh xe nhựa 42mm
Hết hàng
Bánh xe nhựa 42mm
Hết hàng
4.000₫
Bánh xe lốp cao su 45mm
13.000₫
Bánh xe nhựa 18MM
2.000₫
Bánh xe nhựa 30MM
2.000₫
Bánh xe nhựa 45MM
5.000₫
Bánh xe nhựa 31MM
4.000₫
Bánh xe lốp cao su 48MM
19.000₫
Bánh xe lốp cao su 40MM
15.000₫
Ống bơm nước 6MM (mét)
8.000₫
Trụ đồng nối bánh xe 6MM dài 30MM
Hết hàng
Trụ đồng nối bánh xe 6MM dài 30MM
Hết hàng
Trụ đồng nối bánh xe 5MM dài 30MM
Hết hàng
Trụ đồng nối bánh xe 5MM dài 30MM
Hết hàng
Bánh xe ZJ327 miniQ 34MM
12.000₫
Bánh xe robot trắng 65MM
15.000₫
Khung xe robot 2WD
110.000₫