Robot & Phụ kiện

Thanh trục 2MM dài 120mm
1.500₫
Thanh trục 2MM dài 130mm
2.000₫
Thanh trục 2MM dài 140mm
2.500₫
Thanh trục 2MM dài 150mm
3.000₫
Bánh xe lốp cao su 42MM
12.000₫
Bánh xe nhựa 37MM
3.000₫
Bánh xe nhựa 42mm
4.000₫
Bánh xe lốp cao su 45mm
13.000₫
Bánh xe nhựa 18MM
2.000₫
Bánh xe nhựa 30MM
2.000₫
Bánh xe nhựa 45MM
5.000₫
Bánh xe nhựa 31MM
4.000₫
Bánh xe lốp cao su 48MM
19.000₫
Bánh xe lốp cao su 40MM
15.000₫
Ống bơm nước 6MM (mét)
8.000₫
Bánh xe ZJ327 miniQ 34MM
12.000₫
Bánh xe robot trắng 65MM
15.000₫
Khung xe robot 2WD
110.000₫
Khung xe robot omni đa hướng
2.250.000₫
Bánh xe Omni kim loại 78MM
410.000₫