Robot & Phụ kiện

Bánh xe đa hướng omni nhựa 58mm
Hết hàng
Bánh xe đa hướng omni nhựa 58mm
Hết hàng
Trụ đồng nối bánh xe 6MM dài 30MM
Hết hàng
Trụ đồng nối bánh xe 6MM dài 30MM
Hết hàng
Bánh xe ZJ327 miniQ N20 34MM
11.000₫
Bánh xe robot trắng 65MM
15.000₫
Khung xe robot 2WD
120.000₫
Khung xe robot omni đa hướng
2.250.000₫
Bánh xe Omni kim loại 78MM
Hết hàng
Bánh xe Omni kim loại 78MM
Hết hàng
410.000₫
Bánh xe Omni kim loại 58MM
340.000₫
Cánh tay robot 6DOF
690.000₫
Xích xe địa hình 30x30mm
80.000₫
Xích xe địa hình 20x30mm
70.000₫
Cánh tay servo kim loại 25T
19.000₫
Trụ Đồng Cái Cái 50MM
3.200₫
Trụ Đồng Đực Cái 50MM
3.200₫
Bánh xe robot lốp cao su
2.000₫
Cánh quạt máy bay 75MM
Hết hàng
Cánh quạt máy bay 75MM
Hết hàng
13.000₫
Cánh quạt 100MM
15.000₫