Robot & Phụ kiện

Bánh xe ZJ327 miniQ 34MM
11.000₫
Bánh xe robot trắng 65MM
15.000₫
Khung xe robot 2WD
110.000₫
Khung xe robot omni đa hướng
2.250.000₫
Bánh xe Omni kim loại 78MM
410.000₫
Bánh xe Omni kim loại 58MM
340.000₫
Cánh tay robot 6DOF
690.000₫
Xích xe địa hình 30x30mm
80.000₫
Xích xe địa hình 20x30mm
70.000₫
Cánh tay servo kim loại 25T
19.000₫
Trụ Đồng Cái Cái 50MM
3.200₫
Trụ Đồng Đực Cái 50MM
3.200₫
Bánh xe robot lốp cao su
2.000₫
Tay gắp kim loại servo MG995
110.000₫
Cánh quạt máy bay 75MM
13.000₫
Cánh quạt 100MM
15.000₫
Cánh quạt 80MM
7.000₫
Cánh quạt 40MM
3.000₫