Robot & Phụ kiện

Combo gá RC servo MG996, MG995
50.000₫
Tấm khung xe 3 bánh 2WD
32.000₫
Thanh trục 6MM dài 200mm
20.000₫
Thanh trục 6MM dài 100mm
Hết hàng
Thanh trục 6MM dài 100mm
Hết hàng
10.000₫
Thanh trục 2MM dài 120mm
Hết hàng
Thanh trục 2MM dài 120mm
1.500₫
Thanh trục 2MM dài 130mm
Hết hàng
Thanh trục 2MM dài 130mm
Hết hàng
2.000₫
Thanh trục 2MM dài 140mm
2.500₫
Thanh trục 2MM dài 150mm
3.000₫
Bánh xe lốp cao su 42MM
12.000₫
Bánh xe nhựa 37MM
3.000₫
Bánh xe nhựa 42mm
4.000₫
Bánh xe lốp cao su 45mm
13.000₫
Bánh xe nhựa 18MM
2.000₫
Bánh xe nhựa 30MM
2.000₫
Bánh xe nhựa 45MM
5.000₫
Bánh xe nhựa 31MM
4.000₫
Bánh xe lốp cao su 48MM
19.000₫
Bánh xe lốp cao su 40MM
15.000₫