Breadboard, Board đồng

Bảng mạch đa năng PCB2
25.000₫
Phíp Đồng 1 mặt A4 L
Hết hàng
Phíp Đồng 1 mặt A4 L
50.000₫
Board đồng đục lỗ PCB 10X22CM
Hết hàng
Breadboard SYB-500 240*200*8.5mm
145.000₫
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7
26.000₫
PCB 7x9cm phủ xanh hai mặt
16.000₫