Breadboard, Board đồng

Bảng mạch đa năng PCB2
29.000₫
Phíp Đồng 1 mặt A4 L
25.000₫
Board đồng đục lỗ PCB 10X22CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 15X18CM
Hết hàng
Board đồng đục lỗ PCB 9X15CM
Hết hàng
Breadboard SYB-500 240*200*8.5mm
145.000₫
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7
26.000₫
PCB 7x9cm phủ xanh
9.000₫
PCB 15x20cm phủ xanh
70.000₫
PCB 8x12cm phủ xanh
Hết hàng
PCB 8x12cm phủ xanh
Hết hàng
17.000₫
PCB 20x30cm phủ xanh
130.000₫
PCB 2x8cm 2 mặt phủ xanh
5.000₫