Breadboard, Board đồng

PCB 2x8cm 2 mặt phủ xanh
5.000₫
Board đồng đục lỗ 1812
10.000₫
-25%

PCB 9x15cm Loại Tốt Phủ Xanh Một Mặt ( PCB đục ...

Giá khuyến mại 15.000₫

Giá cũ: 20.000₫

PCB 9x15cm Loại Tốt Phủ Xanh Một Mặt ( PCB đục lỗ )

Giá cũ: 20.000₫

Giá khuyến mại 15.000₫

Phíp Đồng 1 mặt 10X20CM
Hết hàng
Phíp Đồng 1 mặt 10X20CM
Hết hàng
8.000₫
Phíp Đồng 1 mặt 8X12CM
Hết hàng
Phíp Đồng 1 mặt 8X12CM
Hết hàng
6.000₫
-47%

Đế test board, bread board MB-102 165x54mm

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 34.000₫

Đế test board, bread board MB-102 165x54mm

Giá cũ: 34.000₫

Giá khuyến mại 18.000₫

-38%

Đế test board, bread board 85x55mm

Giá khuyến mại 15.000₫

Giá cũ: 24.000₫

Đế test board, bread board 85x55mm

Giá cũ: 24.000₫

Giá khuyến mại 15.000₫

-43%

TestBoard mini SYB-170

Giá khuyến mại 4.000₫

Giá cũ: 7.000₫

TestBoard mini SYB-170

Giá cũ: 7.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫