SD card socket

Nano SIM socket 6P
Hết hàng
4.000₫
MICRO USB Socket 0.8MM 5PIN
Hết hàng
1.200₫
SIM Card holder MUP-C719 6P
Hết hàng
14.000₫
Micro SD Card Socket 9-Pin
Hết hàng
2.000₫
Micro Sim 6-Pin
Hết hàng
6.000₫
SIM Card Holder GPS
Hết hàng
12.000₫
SD Card Push-Push
Hết hàng
5.000₫
Micro sim 8-Pin
Hết hàng
5.000₫
MicroSD Socket TF 8-Pin
Hết hàng
4.000₫
MicroSD Card Socket
Hết hàng
3.000₫