Kim Loại & Điện dung

Vỏ Raspberry Pi 3 kim loại
235.000₫
Bánh xe Omni kim loại 78MM
410.000₫
Bánh xe Omni kim loại 58MM
340.000₫
Khung xe robot kim loại A30
195.000₫

TTP223

2.500₫
TTP223
2.500₫

TTP224N-BSB

5.500₫
TTP224N-BSB
5.500₫
Nút nhấn kim loại 16MM
15.000₫
Cánh tay servo kim loại 25T
19.000₫
Tay gắp kim loại servo MG995
119.000₫