Mạch nạp & Kít phát triển

Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Đế nạp AVR ATMEGA16/32
32.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
260.000₫
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT3.5
390.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
38.000₫
USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
Hết hàng
Kit phát triển STM32F401CCU6
Hết hàng
170.000₫
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
210.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
43.000₫
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Kít STM32F103ZET6 cortex-M3
225.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
Module MCU2012 CP2102 USB TTL mini
Hết hàng
Module MCU2012 CP2102 USB TTL mini
Hết hàng
ALIENTEK STM32F103RCT6 develop board
1.049.000₫
Kít phát triển 8051
39.000₫