Mạch nạp & Kít phát triển

Kit phát triển 8051 STC15W204S
Hết hàng
Kit phát triển 8051 STC15W408AS
Hết hàng
Đế ra chân module NRF24L01
Hết hàng
9.000₫
Đế nạp AVR ATMEGA16/32
Hết hàng
50.000₫
Mạch nạp STC U8W-mini
Hết hàng
260.000₫
Bo Mạch Vi Điều Khiển GRAPIC24
Hết hàng
Mạch nạp PICKIT3.5
Hết hàng
630.000₫
Bộ chuyển đổi Jtag đa năng
Hết hàng
Arduino ATTINY85 USB Digispark
Hết hàng
80.000₫
USB to TTL CH340G Cable
Hết hàng
26.000₫
Kit phát triển STM32F401CCU6
Hết hàng
99.000₫
Kit phát triển STM32F051C8T6 ARM Cortex-M0
Hết hàng
Mạch nạp CC-Debugger Zigbee
Hết hàng
200.000₫
Kit phát triển N76E003AT20
Hết hàng
42.000₫
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Đế nạp vi điều khiển PIC ICD2 KIT2 KIT3
Hết hàng
Kit phát triển Goouuu mini Air200 GSM GPRS
Hết hàng
Kit phát triển ARM STM32F103C8T6 V2
Hết hàng
Mạch mở rộng GPIO Raspberry Pi 40P
Hết hàng