Đế nạp AVR ATMEGA16/32

32.000₫

Còn hàng

Giới thiệu:

  • Kit AVR ATMEGA16/32 phục vụ cho việc nạp và debug chương trình vào
  • IC dạng DIP.
  • Sử dụng với các dòng chip ATMEGA16, ATMEGA32
  • Tương thích với mạch nạp USBips