Đế nạp AVR ATMEGA16/32

59.000₫

Còn hàng

Giới thiệu:

  • Kit AVR ATMEGA16/32 phục vụ cho việc nạp và debug chương trình vào
  • IC dạng DIP.
  • Sử dụng với các dòng chip ATMEGA16, ATMEGA32
  • Tương thích với mạch nạp USBips

 

Sản phẩm liên quan

PL2303TA Cable

35.000₫

Kít PIC16F877A

320.000₫