Mạch nạp Nu-Link ICP for M0-M4

330.000₫

Còn hàng

Mạch nạp cho kit Nuvoton M0 / M4

Firmware được cập nhật liên tục

Hỗ trợ phần mềm: keil, IAR, TAR, CoIDE

Điện áp: 3.3v-5v

 

Sản phẩm liên quan

PL2303TA Cable

35.000₫

Kít PIC16F877A

320.000₫