Mạch nạp Nu-Link ICP for M0-M4

345.000₫

Còn hàng

Mạch nạp cho kit Nuvoton M0 / M4

Firmware được cập nhật liên tục

Hỗ trợ phần mềm: keil, IAR, TAR, CoIDE

Điện áp: 3.3v-5v

 

Sản phẩm liên quan

PL2303TA Cable

35.000₫

Kít PIC16F877A

270.000₫
-25%

KIT STM32F103C8T6 BOARD MINI

Giá khuyến mại 60.000₫

Giá cũ: 80.000₫

-32%

Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2

Giá khuyến mại 65.000₫

Giá cũ: 95.000₫