Mạch nạp CC-Debugger Zigbee

210.000₫

Còn hàng

Mạch nạp TI CC Debugger được sử dụng để nạp chương trình và debug cho hầu hết các dòng MCU SoC CCxxxx của TI như: CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510, CC2511, CC2530, CC2531, CC2533, CC2540, CC2541, CC2543, CC2544, CC2545,..., mạch nạp có chất lượng linh kiện tốt, độ bền cao, rất dễ kết nối 

Thông số kĩ thuật:

  1. Điện áp sử dụng: 5VDC từ cổng USB.
  2. Hỗ trợ hầu hết các dòng MCU CCxxxx của TI.
  3. Tương tích phần mềm: IAR for 8051, SmartRF Flash Programmer, SmartRF Studio, ...
  4. Hỗ trợ cấp nguồn cho MCU khi nạp / Debug.

Target board connection via 10-pin IDC connector (2x5 2.54mm pitch). The figure below shows the header pinout:CC Debugger header pinout