Kit STM32F103RCT6 ARM cortex-M3 mini

235.000₫

Hết hàng

Thông số kĩ thuật:

- Vi điều khiển chính: STM32F103RCT6 ARM cortex-M3

- Nguồn sử dụng: 5VDC từ cổng mini USB hoặc chân GPIO

- Thiết kế ra chân GPIO đầy đủ

- Tích hợp led, button

- Tích hợp cổng USB

- Tích hợp mạch chuyển USB-UART

- Tích hợp bộ nhớ Flash 

- Tích hợp cổng nạp chuẩn Jtag

- Tích hợp khe cắm mạch RF NRF24L01+, UART, LCD...

 

Sản phẩm liên quan

Kít PIC16F877A

320.000₫