Module mở rộng IO PCF8574

29.000₫

Còn hàng

Module mở rộng IO qua giao thức I2C, có thể sử dụng nhiều module cùng lúc để mở rộng thêm IO, mỗi module mở rộng thêm 8 IO

Sản phẩm liên quan

Kít PIC16F877A

320.000₫